Habari Maalum Online Radio

Habari Maalum Online Radio Habari Maalum ni Radio inayomilikiwa na Kanisa la FREE PENTECOSTAL CHURCH OF TANZANIA(FPCT) na ilianza mwaka 1974 Marangu Mkoani Kilimnjaro. 1982 Ikahamia Arusha Mjini na Mwaka 1984 ikahamia Ngaramtoni. Karibu sana tuwe sote

Channel Banner

Recently Played

Recent News

About Us

Habari Maalum ni Radio inayomilikiwa na Kanisa la FREE PENTECOSTAL CHURCH OF TANZANIA(FPCT) na ilianza mwaka 1974 Marangu Mkoani Kilimnjaro. 1982 Ikahamia Arusha Mjini na Mwaka 1984 ikahamia Ngaramtoni. Karibu sana tuwe sote

click here
click here
 

Chat